Nieuws
share Delen

Verschuiving in onderwijs- en arbeidsmarktland! Samenwerking gestart!

*Foto van links naar rechts: Kevin van Arkel (projectmanager Uw Stad Werkt), Frank Brand (partner JobSurfing), Ben Breedveld (directeur Uw Stad Werkt) en Daan van der Hoeven (partner JobSurfing).

Platform JobSurfing met focus op het onderwijs en Uw Stad Werkt met focus op de lokale arbeidsmarkt, beiden opgericht in 2015, hebben een samenwerkingscontract getekend. 

Uw Stad Werkt brengt op basis van zijn maatschappelijke pijlers alle bedrijven en actuele vacatures van een stad of gemeente in kaart. JobSurfing heeft onderwijsinstellingen en werkgevers als klanten en toont (stage)vacatures van lokale ondernemers direct onder studenten. Door de samenwerking vergroot de reikwijdte per (stage)vacature; zichtbaar op Google, onder het winkelend publiek, alsook onder de nieuwe generatie.

De kennismaking tussen de partijen, geïnitieerd door de directeur van bedrijvenvereniging Gouda- Onderneemt, Jan Willem van der Wolf, was dan ook een voor de hand liggende.  

De partijen bundelen sinds 1 juli jl. hun krachten voor een groter regionaal bereik in de maatschappelijke verbinding tussen het onderwijs, het bedrijfsleven, de overheid / gemeente en hun inwoners.

Samen faciliteren zij het podium momenteel aan meer dan tienduizend bedrijven en jaarlijks  & 100.000 unieke bezoekers! Meer weten over deze organisaties? www.JobSurfing.nl en www.Uwstadwerkt.nl.

De komende maanden zal de concrete invulling van de samenwerking verder uiteen worden gezet.  

Frank Brand - JobSurfing
“De samenwerking met Uw Stad Werkt is uniek: we bieden vacatures op een andere manier aan. De combinatie van beide manieren (per stad, in het publiek én direct onder studenten) maakt voor iedere organisatie direct extra zichtbaarheid mogelijk.”

Ben Breedveld – Uw Stad Werkt
Dit is een goede zaak voor de duizenden actieve gebruikers van onze platformen, door het uitwisselen van kennis en knowhow zijn wij in staat om straks ook op onderdelen als stage een nog adequater en actueler aanbod te garanderen, en kunnen we de huidige groei naar nieuwe steden versnellen.