Lid rekenkamer

Gemeente IJsselstein

Gemeente IJsselstein is op zoek naar een Lid rekenkamer

 • schedule 0 - 40 u

Wat ga je doen?

De rekenkamer voert onafhankelijk onderzoek uit naar het door de gemeente gevoerde beleid. Haalt de gemeente de gestelde doelen? Handelt ze daarbij volgens de regels?

Is het beleid effectief? Wat kost de uitvoering van beleid?

Dit zijn vragen die in het werk van de rekenkamer centraal staan. De rekenkamer wordt ondersteund door een secretaris-onderzoeker.

In jouw werk…

 • Denk je mee over het jaarlijkse onderzoeksprogramma.
 • Becommentarieer je onderzoeksopzetten en rapportages van externe bureaus.
 • Voer je zo nodig ook zelf onderzoek uit.
 • Ben je als lid-rapporteur de eerstverantwoordelijke voor de uitvoering en/of begeleiding van onderzoeken en de presentatie van de resultaten aan de gemeenteraad
 • Vergader je maandelijks (meestal online) met de andere leden.

Wat vragen wij?

 • Een academisch werk- en denkniveau en analytische instelling;
 • Een onafhankelijke, positief-kritische opstelling;
 • Politiek-maatschappelijk betrokkenheid;
 • Kennis van en inzicht in politiek-bestuurlijke processen en het functioneren van gemeenten;
 • Bekendheid met de grote opgaven die op gemeenten afkomen en visie op de bijdrage die de lokale rekenkamer daaraan kan leveren;
 • Ervaring met (het opzetten en begeleiden van) beleidsonderzoek;
 • Het vermogen om onderzoeksresultaten politiek-bestuurlijk te vertalen;
 • Goede communicatieve vaardigheden, met oog voor innovatieve manieren van rapporteren;
 • Bereidheid tot samenwerking met andere rekenkamers in de regio.

Wat bieden wij?

 • Als lid van de Rekenkamer ontvang je een maandelijkse vergoeding van € 336,20 voor je reguliere werkzaamheden; dit is inclusief reiskosten;
 • Voor eventueel onderzoekswerk ontvang je daarnaast een passende uurvergoeding op basis van declaratie.
 • Je wordt benoemd voor een periode van 6 jaar.

Deze functie valt niet onder de CAO gemeenten