Kwintes

share Delen

Over Kwintes

Over Kwintes
Kwintes biedt ondersteuning op maat. Daarbij kijken we gezamenlijk, op een herstelondersteunende manier, naar je mogelijkheden. Het hulpaanbod dat wij bieden is doelgericht, duurt zo kort als kan en zo lang als nodig is. De begeleiding vindt plaats in je eigen woning, in een tijdelijke opvanglocatie of in een woonvorm voor begeleid of beschermd wonen van Kwintes.

Ondersteuning bij jouw herstel
Wij geloven in herstel en herstelprocessen. Herstel is van de cliënten en onze organisatie streeft ernaar herstelondersteunend te zijn. Herstel kan voor onze cliënten bestaan uit actieve acceptatie van de eigen kwetsbaarheid en door het opnieuw vormgeven van het dagelijks leven. Zingeving en betekenisvolle activiteiten ontplooien horen hierbij.Herstel betekent voor veel mensen met een psychische of psychosociale kwetsbaarheid niet hetzelfde als genezen. Herstel gaat over het hervinden van:

  • Een positief zelfbeeld (ondanks de strijd met de psychische kwetsbaarheid). Vaak gaat het om een zoektocht naar zin en hoop, naar een leven waarbij de kwetsbaarheid een onderdeel van het leven mag zijn;
  • De grip op het eigen leven en het kunnen leven met de kwetsbaarheid;
  • Een maatschappelijke omgeving met betekenisvolle activiteiten, sociale relaties en betrokkenheid.

Herstel ondersteunende zorg richt zich niet alleen op het behandelen van ziekte en problemen maar ook op het hervinden van zin in het leven en het vervullen van betekenisvolle rollen in de sociale omgeving en de samenleving.

Bureau Herstelondersteuning
Bureau Herstelondersteuning houdt zich binnen Kwintes dagelijks bezig met het ruimte scheppen voor de herstelprocessen van de cliënten van Kwintes. Dit doen de medewerkers herstelondersteuning samen met ongeveer 20 vrijwilligers. Zij faciliteren –en ondersteunen o.a. bijeenkomsten, voorlichtingen en cursussen over herstel voor cliënten en naasten van cliënten.

Bureau Herstelondersteuning zet zich ook in om Kwintes als organisatie en de zorg van Kwintes herstelondersteunender te maken. Dit gebeurt door voorlichting en scholing van medewerkers van Kwintes. Op woonlocaties doet Bureau Herstelondersteuning regelmatig onderzoek om te bepalen hoe herstelondersteunend de zorg is.

Ervaringsdeskundigheid
De medewerkers van Bureau Herstelondersteuning hebben allemaal persoonlijke ervaring met de (O) GGZ. Ze zijn ervaringsdeskundig. Ervaringsdeskundigheid betreft hier het vermogen om op grond van de eigen ervaringen rondom stigma en herstel, ruimte te maken voor persoonlijk herstel bij anderen. Dit kan pas als er voldoende afstand is genomen van de eigen kwetsbaarheid. Ook cliënten en vrijwilligers van Kwintes zetten hun eigen ervaringen in om het herstel van anderen te ondersteunen. In de herstelwerkgroepen kunnen cliënten van elkaar leren en steun ontvangen. Het tegengaan van stigma’s en zelfstigmatisering zijn hier onlosmakelijk aan verbonden. Er zijn ook cursussen waarin zij leren hun eigen ervaringen en hun levensverhaal in te zetten bij hun eigen herstelproces en dat van anderen.

Kwartiermaken
In de wijken en buurten waar Kwintes actief is zijn de medewerkers van Bureau Herstelondersteuning aan het kwartiermaken. Ze proberen meer begrip en ruimte te scheppen voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Dit kan door voorlichting te geven, maar ook gewoon door een praatje te maken bij een kop koffie of thee.

Op de hoogte blijven van de laatste vacatures?

Maak een job-alert aan