Over HEVO

Onze adviseurs kunnen u ondersteunen op elk vlak van organisatie- en procesmanagement. Strategische advisering helpt u om de missie en visie van uw organisatie (weer) scherp te formuleren. Een strategisch vastgoedplan of een Integraal Huisvestingsplan maakt duidelijk welke investeringen in de toekomst nodig zijn. In een businesscase wordt uiteengezet hoe uw visie haalbaar (huisvestingskosten) en realiseerbaar is en welke financiële en organisatorische inzet daarvoor nodig is.

Uitgangspunt is het realiseren van een optimale waarde binnen de budgettaire kaders over de gehele levensduur van het gebouw. Of dat nu bestaand vastgoed, herbestemming, renovatie of onderhoud is of nieuwbouw. Zo nemen we bijvoorbeeld het onderhoud en de exploitatie al mee bij de investeringsbeslissing en geven wij garanties op prijs, planning en kwaliteit middels Risicodragend Projectmanagement.

Het duurzaam bouwen of verduurzamen van vastgoed in onderwijs, zorg, sport, gemeenten en het bedrijfsleven die bijdragen aan een optimale woon-, leer- en leefomgeving is ons uitgangspunt (zie ook BENG, circulair bouwen, zorgvastgoed). Ook de realisatie van uw project middels traditioneel bouwmanagement is bij ons in goede handen.

Op de hoogte blijven van de laatste vacatures?

Maak een job-alert aan