Interviews
share Delen

Initiatiefnemer aan het woord: "Oudewater Werkt sluit één op één aan bij de visie van de Rabobank"

Oudewater Werkt kan niet bestaan zonder de initiatiefnemers. Sinds vorig jaar is de Rabobank één van de betrokken partijen bij het vacatureplatform. Accountmanager Bedrijven Kaneshka Burhan legt uit waarom de Rabobank het platform steunt: "Oudewater Werkt sluit naadloos aan bij onze missie en visie."

Burhan is sinds 2011 werkzaam bij de Rabobank en bekleedde de afgelopen jaren diverse functies in verschillende delen van het land. Hij is van mening dat zijn huidige werkomgeving het prettigst is. "Ik heb bijvoorbeeld ook in een stad als Leiden en Amsterdam gewerkt. Daar is de stad toch net iets anders dan in bijvoorbeeld Oudewater, iets afstandelijker. Hier zijn de lijntjes gelukkig kort. Niemand loopt naast zijn schoenen en iedereen weet wie je bent, en dat is fijn."

De Rabobank is niet alleen bezig met bankzaken, maar fungeert steeds meer als tussenschakel om bedrijven te helpen te verduurzamen. "Er ligt een maatschappelijke uitdaging en we hebben als Rabobank besloten die op te pakken en een voorloper te zijn om de ondernemers in ons werkgebied daarin mee te nemen. (…) We zijn verschillende samenwerkingen aangegaan en op die manier kunnen we ondernemers verbinden en ze helpen om hun bedrijf te verduurzamen in de breedste zin van het woord. Dat kan gaan om het verduurzamen van hun pand maar ook op het gebied van personeel."

“Oudewater Werkt zorgt ervoor dat lokale ondernemers en personeel elkaar makkelijker kunnen vinden”

Sinds vorig jaar zijn niet alleen de leden van Bedrijvenvereniging Oudewater (BVO) maar ook die van de NOVO welkom op Oudewater Werkt. In diezelfde periode besloot Rabobank het gratis platform te ondersteunen. "Oudewater Werkt sluit één op één aan bij de missie en visie van de Rabobank", legt Burhan uit. "Dit platform zorgt ervoor dat lokale ondernemers en personeel elkaar makkelijker kunnen vinden. Waar je vroeger vooral via-via ergens werd geïntroduceerd, gaat dat nu een stuk digitaler. Maar het principe is nog steeds hetzelfde."

Een van de thema’s van de Rabobank waar Oudewater Werkt aan bijdraagt, ligt op het gebied van ‘financiële zelfredzaamheid’. "We willen onze klanten helpen financieel zelfredzaam te zijn. Als je een werkgever en een werkzoekende in Oudewater aan elkaar kunt koppelen, hebben we ons bedrijf geholpen én de klant geholpen, omdat hij beter in staat is op financieel gebied de touwtjes goed in handen te hebben. Financieel gezond zijn is voor ons een van de belangrijkste dingen."

Kaneshka-2.jpg

“Oudewater is een gemeenschap waar mensen elkaar heel graag willen helpen”

Ook het terugdringen van het woon-werkverkeer past bij de maatschappelijke ambities van de Rabobank. "Dat draagt bij aan een duurzamer leven. De afstand is kleiner, en zo hebben mensen meer tijd voor zichzelf of zijn ze flexibeler om andere dingen te doen. Daar komt dan nog een stuk CO2-reductie bij."

Voor de Rabobank was het dan ook niet de vraag óf het platform Oudewater Werkt gesteund zou worden, maar vooral hoe snel dat kon. "Oudewater is een gemeenschap waar mensen elkaar heel graag willen helpen. Als wij daar als Rabobank aan kunnen bijdragen om dat te bevorderen, dan staan wij daar voor open. Dit belichaamt onze missie en visie."

Burhan zal vanaf 2020 zelf bij de kwartaalbijeenkomsten zijn waarin de vorderingen en de ontwikkelingen van het platform worden besproken. "Lokaal ondernemen en werken is een relevant maatschappelijk vraagstuk en dan vind ik dat je zelf ook een steentje bij mag dragen. Dat doe ik dan ook graag."