Interviews
share Delen

Paul Oosterlaken van Kiremko: hoe inclusiviteit bijdraagt aan innovatie en groei van een bedrijf

Om diversiteit te bevorderen en kansen te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, gaat het platform Uw Stad Werkt binnenkort van start met de implementatie van drie nieuwe modulen: Baanmakers, Meertaligheid en Open Deuren. Paul Oosterlaken, directeur van Kiremko, ziet er veel potentie in.

Kiremko is een wereldwijd exporterend bedrijf dat machines en proceslijnen ontwerpt en bouwt voor de aardappelverwerkende industrie. Dit doen zij al ruim 50 jaar vanuit hun moderne pand in Montfoort. Oosterlaken ziet voor zijn bedrijf hoe belangrijk het is om de talenten te benutten van mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Het is volgens Oosterlaken zeker geen oplossing om deze mensen aan de zijlijn te laten staan. “In plaats daarvan moeten we gezamenlijk ontdekken welke talenten ze hebben en hoe deze kunnen bijdragen aan de maatschappij.” Dat uitgangspunt vormt nou precies de kern van de Baanmakers-module van Uw Stad Werkt, waarmee bedrijven worden aangemoedigd om werkplekken te creëren die aansluiten bij de vaardigheden van deze werkzoekenden.

Een concreet voorbeeld zijn de jongeren met een Wajong-uitkering die bij Kiremko in dienst zijn. Kiremko zorgt ervoor dat deze medewerkers binnen de fabriek of op kantoor ondersteunende werkzaamheden kunnen verrichten. Dit toont aan dat wanneer bedrijven zich flexibel opstellen, ze echt het beste uit alle medewerkers kunnen halen. En dat is natuurlijk ook positief voor het bedrijf zelf.

De module Meertaligheid van Uw Stad Werkt richt zich op het gebruik maken van de vaardigheden van medewerkers die andere talen spreken dan Nederlands. Oosterlaken vertelt dat bij Kiremko mensen werken uit heel veel verschillende landen, zoals Zuid-Afrika, Marokko, Syrië en Servië. Landen waar allemaal andere talen worden gesproken. “De meertaligheid van ons personeelsbestand is niet alleen een uitdaging, maar ook een kans. Omdat 95 procent van de machines die Kiremko produceert wordt geëxporteerd, zijn we gewend om zaken te doen met mensen die andere talen spreken en daarom kunnen we de taalkennis van onze eigen medewerkers juist goed gebruiken.”

Daarnaast is het bedrijf onlangs gestart met het aanbieden van een cursus Nederlands, zodat de medewerkers beter kunnen integreren. Inmiddels volgen zeven collega's deze training tijdens werktijd. “Zij boeken al snel grote vooruitgang, ondanks de taalbarrières”, vult Oosterlaken aan. Het laat zien hoe bedrijven door middel van simpele, maar effectieve methoden een inclusieve werkomgeving kunnen creëren.

De module Open Deuren van Uw Stad Werkt streeft naar een opleidingsvrije werkplek waar iedereen, ongeacht het ontbreken van een diploma, kan werken. Oosterlaken legt uit dat Kiremko bewust kijkt naar skills en competenties bij sollicitaties en probeert hen vanuit daar vervolgens te motiveren een vervolgstap te maken.

“De modulen Baanmakers, Meertaligheid en Open Deuren zijn als het ware een routekaart voor zowel MKB's als grote bedrijven om een inclusieve werkomgeving te creëren. Door samen te werken en te investeren in de talenten van alle medewerkers, kunnen bedrijven een positieve impact hebben op de gehele maatschappij.” – aldus Oosterlaken

Inclusiviteit op de werkvloer biedt, behalve dat het maatschappelijk vooruitgang stimuleert, ook zeker economische voordelen, stelt Oosterlaken. “Door bijvoorbeeld mensen uit een uitkeringssituatie te halen en hen te laten meedraaien op de arbeidsmarkt, besparen bedrijven en desamenleving op de lange termijn. Inclusiviteit leidt daarnaast tot een meer divers personeelsbestand, wat weer kan bijdragen aan innovatie en groei.”