Betonhuis

share Delen

Over Betonhuis

Betonhuis is de branchevereniging van de cement- en betonindustrie en is de aanjager van een beter verbonden Nederlandse cement- en betonindustrie. Het is onze missie om het bouwkundige, financiële en maatschappelijke potentieel van beton als bouwmateriaal optimaal te benutten. Dat doen we in de eerste plaats door het faciliteren van stevige en effectieve verbindingen. Tussen onze leden onderling, tussen lidbedrijven en hun opdrachtgevers, vandaag en morgen. Ruim 200 aangesloten beton(mortel)fabrieken zijn aangesloten bij Betonhuis. Ruim 6.000 personen zijn werkzaam in deze branche.

Kernactiviteiten en speerpunten
Het Betonhuis onderscheidt acht kernactiviteiten die sterk verbonden zijn met de speerpunten van Betonhuis. Vier daarvan betreffen activiteiten namens de leden, vanuit Betonhuis, naar de markt en de maatschappij. De overige vier kernactiviteiten zijn gerichte dienstverlenende activiteiten voor de leden.

De acht kernactiviteiten van Betonhuis richten zich allemaal op een of meer van de drie speerpunten:

 1. Krachtige lobby
 2. Imago van beton
 3. Relevante informatievoorziening

Krachtige lobby
Aan de basis van een systematische aanpak van een krachtige lobby staat een Betonmonitor waarmee een generiek beeld van de toekomst wordt geschetst bij ongewijzigd beleid. Hieruit worden zo nodig acties afgeleid om het beleid om te buigen. De krachtige lobby van het Betonhuis namens de sector op relevante technische onderwerpen gebeurt systematisch. Dat wil zeggen op basis van een goed issue-management met behulp van goede contacten op alle niveaus en op basis van een concreet per issue uitgewerkt actieplan. Binnen dit speerpunt vallen de kernactiviteiten:

 • Belangenbehartiging, Betonhuis geeft de betonbranche een stem naar politiek in Nederland en Europa;
 • (Beton)techniek; met vragen kunt u bij ons terecht;
 • Arbeidsvoorwaarden, Sociale aangelegenheden;
 • Kwaliteit, Arbo, Milieu & Veiligheid.

Imago van beton
Betonhuis heeft samen met de sectoren veel communicatiekanalen waarbij zowel generiek als sectorspecifiek informatie wordt uitgedragen. Dat beton perfect past binnen en bijdraagt aan veilig bouwen aan een duurzame samenleving. Individuele bedrijven kunnen besluiten aan te haken bij deze imago campagne om daarmee de boodschap te versterken en hun eigen bedrijfsimago te verbeteren. Binnen dit speerpunt valt de kernactiviteit:

 • Promotie en communicatie

Relevante informatievoorziening
Onze informatiemaatschappij biedt iedereen toegang tot een overvloed aan mogelijk relevante, belangrijke of essentiële informatie. Betonhuis ontwikkelt een informatiesysteem waarmee per sector die feitelijke informatie wordt gefilterd die op dat moment van belang is (dus minder, maar wel meer relevante, betrouwbare informatie). De informatie wordt via een (besloten) extranet actief aan de sectoren en bedrijven aangeboden. De informatie die voor lid-bedrijven toegankelijk is bestaat uit:

 • Opleidingen & Leermiddelen; branchespecifieke opleidingen voor fabrieksmedewerkers.
 • Arbeidsvoorwaarden, Sociale aangelegenheden;
 • Kwaliteit, Arbo (Arbocatalogus Betonmortel, Arbocatalogus Betonproducten, Milieu & Veiligheid; informeren, technische belangenbehartiging, vertegenwoordiging;
 • Ondersteuning Bedrijfsvoering;
 • Statistiek.

Op de hoogte blijven van de laatste vacatures?

Maak een job-alert aan