Casemanager

PI Vught

verified Initiatiefnemer van Den Bosch Werkt

share Delen

Deze vacature is verlopen. Klik hier voor een overzicht van alle openstaande vacatures. of stel een Job-alert in om op de hoogte gehouden te worden van nieuwe vacatures.

PI Vught is op zoek naar een Casemanager!

  • schedule 36 u
  • school HBO

Wat ga je doen?

Een goede re-integratie van gedetineerden is een van de middelen in het streven recidive (terugvallen in criminaliteit) terug te dringen.

Ongeveer 30.000 keer per jaar keren gedetineerden na verblijf in detentie terug in de samenleving. Velen van hen hebben een of meer problemen die een risico vormen voor recidive. Het gaat

dan bijvoorbeeld om het ontbreken van inkomen of onderdak, soms in combinatie met psychiatrische problemen of schulden. Het is belangrijk dat voor gedetineerden, de basisvoorwaarden voor re-integratie bij overplaatsing of ontslag uit detentie zijn gerealiseerd.

Je bent als casemanager integraal verantwoordelijk voor het Detentie en Re-integratie proces van gedetineerden. Je houdt regie op de uitvoering van de screening op de 5 leefgebieden van de

nazorg en stelt in overleg met diverse disciplines (in/extern) een Detentie en Re-integratie-plan (D&R plan) op. Je hebt als casemanager een actieve rol en werkt nauw samen met de collega’s van de backoffice. De casemanager is verantwoordelijk voor het proces, stuurt op eventuele interventies, adviseert bij overplaatsing, detentiefasering en selectie en bij verlof van de gedetineerde, heeft contact met ketenpartners, is aanwezig bij het Multi Disciplinair Overleg (MDO) en weet andere disciplines te informeren.

Jouw standplaats wordt de P.I Vught en je wordt te werk gesteld op een afdeling specifieke doelgroepen voor beheersproblematische gedetineerden (BPG).

In het BPG-regime staat het beheersen van het problematische gedrag van de gedetineerden centraal. Dat betekent bijvoorbeeld dat op het gebied van veiligheid extra maatregelen moeten

worden getroffen. Daarnaast is het onvermijdelijk om de autonomie van deze groep gedetineerden vergaand te beperken. Tijdens het verblijf op een BPG-afdeling wordt er voor iedere gedetineerde een handelings- en activiteitenplan en een D&R-plan gemaakt. Getracht wordt het gedrag van de gedetineerde te beïnvloeden door middel van intensieve, individuele bejegening. Elke zes weken vindt een beoordeling plaats of langer verblijf op de BPG afdeling voor de gedetineerde nodig is, dit wordt gedaan in het MDO. Zodra dit verantwoord kan gebeuren wordt een gedetineerde teruggeplaatst naar een regulier regime, doorgeplaatst naar een PPC of een voorziening binnen de geestelijke gezondheidszorg of keert hij terug in de samenleving.

DJI streeft naar een detentieklimaat dat veilig is voor personeel en gedetineerden. De door de rechter opgelegde vrijheidsstraf of vrijheidsbenemende maatregel wordt veilig en volledig ten uitvoer gelegd. Tegelijk streeft DJI ernaar een leefklimaat te creëren waarbij detentieschade zoveel mogelijk wordt voorkomen en een verantwoorde terugkeer naar de samenleving wordt

gestimuleerd. Het uitgangspunt is normalisatie, dat wil zeggen dat het leven binnen de muren van de penitentiaire inrichting (PI) zoveel als mogelijk wordt ingericht zoals dat in de (vrije)

maatschappij het geval is. 

Wat vragen wij?

  • Minimaal HBO in een relevante richting (juridisch, sociaal).
  • Binnen deze functie wordt er van je verwacht dat je ieder jaar deelneemt aan de weerbaarheidstrainingen en dat je de Fysieke Vaardigheids Toets (FVT) aflegt.

Wat bieden wij?

  • Een Individueel Keuzebudget. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en stel je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samen. Het kan bijvoorbeeld bestaan uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) of vakantiedagen
  • Volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer
  • Een pensioenregeling
  • Gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof
  • Studiemogelijkheden voor persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling
  • De mogelijkheid gebruik te maken van bedrijfsfitness