Interviews
share Delen

Wijkbureau Leidsche Rijn steunt Leidsche Rijn Werkt: “Heel mooi dat dit project vanuit de ondernemers zelf komt”

Leidsche Rijn Werkt had niet kunnen bestaan zonder de initiatiefnemers. Een van de initiatiefnemers is Wijkbureau Leidsche Rijn. Ina Massop, werkzaam als wijkregisseur Leidsche Rijn, vertelt waarom het project Leidsche Rijn Werkt goed bij de doelstellingen van het wijkbureau past.

"We hebben zo’n twee jaar geleden samen met bewoners, organisaties en collega’s in de wijk een analyse van de wijk gemaakt. Wat is nu belangrijk? Wat werkt goed, wat kan er beter? Daar zijn een aantal thema’s uit gekomen", vertelt Massop vanaf het wijkbureau aan het Brusselplein in Utrecht. Massop haalt er vervolgens een bord bij, waarop te zien is welke thema’s uit die analyse zijn gekomen (zie foto hieronder). Een van de thema’s die op dat bord prijkt: Werk en Geld. "Op veel plekken kwam naar voren dat mensen de weg naar werk niet goed konden vinden. Vandaar dat wij graag een bijdrage willen leveren aan het platform Leidsche Rijn Werkt. Het is namelijk ook echt een wens van de mensen in de wijk. Heel veel mensen denken dat het hartstikke goed gaat met Leidsche Rijn. Gemiddeld is dat ook zo, maar het is nogal een grote wijk. Het gaat wel heel goed, maar niet op elke plek en niet altijd."    

"Het zou prachtig zijn als onze bedrijven daarin een steentje bij kunnen dragen"

Leidsche Rijn Werkt is nu een goed half jaar onderweg en Massop is te spreken over de eerste resultaten, die elk kwartaal met de initiatiefnemers worden doorgenomen. "Ik ben heel benieuwd hoe het in het nieuwe jaar gaat lopen", stelt ze. Dat Leidsche Rijn Werkt zich in het nieuwe jaar ook wil focussen op stageplekken, is volgens Massop een goede ontwikkeling. Ze constateert namelijk dat het voor jongeren lastig is om stages te vinden. "Vooral VMBO’ers, maar ook MBO’ers hebben het daar lastig mee. Ik zou het prachtig vinden als onze bedrijven die hier gevestigd zijn een steentje bij kunnen dragen om jongeren makkelijker aan een stage te helpen."

Massop stelt verder dat ze het vooral mooi vindt dat Leidsche Rijn Werkt een platform is dat op initiatief van de ondernemers is opgezet. "Ik hou heel erg van die gemeenschapskracht. Ik vind het bij dit project zo mooi dat het vanuit de ondernemers zelf komt", vertelt ze. Als het aan Massop ligt zou het samen bouwen aan Leidsche Rijn nog best geïntensiveerd mogen worden. "Ik denk dat bedrijven ook voor andere dingen nog wel inzetbaar zouden kunnen zijn, zodat ze echt onderdeel worden van de Leidsche Rijn-gemeenschap. Een van onze andere thema’s is ‘Groet en Ontmoet’, dus activiteiten waarbij mensen in de wijk elkaar leren kennen. Het zou toch mooi zijn als het bedrijfsleven zich daarvoor in kan zetten, hetzij in financiering, hetzij in handjes."

Over Wijkbureau Leidsche Rijn
Wijkbureau Leidsche Rijn is hét gemeentelijke aanspreekpunt voor bewoners en ondernemers uit de wijk. "Wij kennen de wijk heel goed. Dat is onze  belangrijkste kennisbron", vertelt Massop. "Hoe we de wijk zo goed kennen? Omdat we de mensen kennen. We komen samen met bewoners, organisaties en onze collega’s; de gemeentelijke ambtenaren. Met die kennis doen we heel veel dingen. Een van de dingen is bepalen wat er belangrijk in de wijk is. Daarvoor maken we per wijk een analyse om te bepalen wat daar nu écht belangrijk is. We kijken vervolgens hoe we ervoor kunnen zorgen dat iedereen daar op zijn eigen manier aan werkt."

"Als je een idee of een probleem hebt dan kan je bij ons terecht. Dat geldt voor zowel ondernemers als collega’s als voor bewoners. Als je een vraag hebt en je weet niet precies waar je daarmee terecht kunt, zijn wij er voor je. Daarnaast zijn ze zelf actief om problemen te constateren en op te lossen. Zo hebben we eigenlijk een soort schakelfunctie", aldus Massop.

Wil je meer weten over Wijkbureau Leidsche Rijn? Bezoek de website!