Adviesraad Sociaal Domein Montfoort

share Delen

Over Adviesraad Sociaal Domein Montfoort

Over Adviesraad Sociaal Domein Montfoort
Volgens wet- en regelgeving legt de overheid gemeenten op te werken met een inwoners-/cliëntenparticipatieraad. Voor gemeente Montfoort is dat de Adviesraad Sociaal Domein Montfoort. Het sociaal domein omvat: Jeugd & Gezin, Werk & Inkomen en Zorg & Welzijn. Opzet van deze werkwijze is om cliënten en inwoners, via de adviesraad, mee te laten denken over de uitvoering van wetten en beleid, waarna advies (op basis van ervaringen, meningen en inzicht) wordt uitgebracht aan de beleidsmedewerkers en wethouder(s) van de gemeente. Om inzicht te krijgen en feeling te houden met wat er in Montfoort gebeurt en wat de ervaringen zijn van de inwoners en cliënten, werkt de adviesraad met een vast kernteam, met themagroepen en ambassadeurs.

Circa twee maal per jaar organiseert een themagroep een netwerkbijeenkomst waar diverse betrokken partijen worden uitgenodigd om actuele ontwikkelingen te bespreken, waarna het kernteam van de adviesraad een (on-)gevraagd advies kan geven aan de gemeente. Dat gaat in openheid en op basis van gelijkwaardigheid zodat vroegtijdig invloed kan worden uitgeoefend. Met deze werkwijze streeft de adviesraad er naar dat “iedereen doet mee” ook daadwerkelijk mogelijk is, dan wel mogelijk gemaakt kan worden, voor de inwoners van gemeente Montfoort.

Op de hoogte blijven van de laatste vacatures?

Maak een job-alert aan