Over Uw Stad Werkt

Uw Stad Werkt kan bestaan dankzij lokale weldoeners, maar ook door de support vanuit overkoepelende organisatie en de overheid. Daarbij start een dergelijk platform enkel op verzoek en is groei geen doel op zich.

2016

Start van Montfoort Werkt

In 2016 is in Montfoort gestart met het platform Montfoort Werkt. Al snel blijkt het lokale vacatureplatform een succes. Vele bedrijven sluiten zich aan bij het platform en middels een goede marketingstrategie weten ook steeds meer inwoners van Montfoort het platform te vinden. Al snel weten de eerste inwoners via Montfoort Werkt een nieuwe baan te vinden in eigen stad. Uw Stad Werkt besluit - op basis van het succes in Montfoort - het platform verder uit te rollen. Daarbij worden verschillende maatschappelijke doelen nagestreefd, zoals hieronder beschreven.


Verminderen van woon-werkverkeer

Lokale werknemers pakken de fiets of het openbaar vervoer, of zijn minder lang onderweg naar hun werk. Hiermee wordt de fileproblematiek aangepakt.


Vergroten van sociale cohesie

Werknemers die in hun eigen stad werken, zijn doorgaans meer betrokken en treden binnen de lokale gemeenschap op als ambassadeur van een bedrijf.


Verbeteren van de lokale economie

Door lokale inwoners aan het werk te helpen, stimuleren we de lokale economie. Mensen die in eigen stad werken geven bovendien meer geld uit in hun eigen stad.


Versterken gemeenschapszin

Door onder meer vrijwilligerswerk te promoten, brengt Uw Stad Werkt lokale inwoners dichter bij elkaar en verhogen we het gevoel van verbondenheid met de medemens en de gemeenschap in de stad.


Jongeren en stages

Met onze stagemodule helpen we jongeren om de openstaande stages in hun stad inzichtelijk te maken.


Bevorderen participatie

Een lokaal vacatureplatform vergroot de kans op het vinden van een baan voor inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt.

2017

Gouda Werkt is een feit

In navolging van Montfoort start ook Gouda met een lokaal bedrijven- en vacatureplatform. Ondertussen staat de ontwikkeling van het platform niet stil en wordt de website langzaam maar zeker verder verbeterd. Een van de manieren om het platform offline onder de aandacht te brengen, is door flyers te plaatsen bij winkels in Gouda. Zo worden de winkeliers de offline ambassadeurs van het platform.

2018

Een lokaal platform in Oudewater

Als gemeente tussen Montfoort en Gouda in, kan Oudewater niet uitblijven. In 2018 start het platform ook in Oudewater, waarmee het totaal aantal vacatureplatformen op drie komt te liggen. Veel inwoners van Oudewater wisten de weg al te vinden naar Gouda en Montfoort Werkt, maar kunnen vanaf nu ook gebruikmaken van hun eigen lokale bedrijven- en vacatureplatform.

2019

Twee nieuwe platformen in een jaar tijd

De organisatie Uw Stad Werkt groeit in 2019 gestaag door. Met Leidsche Rijn Werkt en Woerden Werkt sluiten nog eens twee steden zich aan. Op het platform blijven de ontwikkelingen zich ook opvolgen. Met een geheel nieuw redesign blijft het platform met de tijd meegaan. Zo is het onder meer mogelijk om video's te plaatsen op bedrijfs- en sollicitatiepagina's.

2020

Lopik en Schoonhoven sluiten aan

Het jaar 2020 is een bijzonder jaar. Door de uitbraak van het coronavirus is het een ander jaar dan anders, waarin veel afspraken digitaal plaatsvinden. Dit jaar wordt het platform verder uitgerold in de Lopikerwaard. Lopik en Schoonhoven krijgen een eigen platform. Door de coronacrisis neemt de vraag naar vrijwilligers in veel steden toe. In Montfoort en Oudewater worden via het platform veel nieuwe vrijwilligers gevonden. Ook Leidsche Rijn Werkt breidt het platform hiermee uit. Ondertussen is het vinden van stages voor veel mbo-studenten door de situatie ook lastig. Daarom wordt in samenwerking met mboRijnland de stagemodule opgezet in Gouda, voor een actueel aanbod van beschikbare stages

2021

Uitbreiding buiten Groene Hart

Met het lanceren van IJsselstein Werkt begin 2021 is Uw Stad Werkt in het Groene Hart goed vertegenwoordigd. Samen met Parkmanagement Lage Weide wordt in rap tempo ook Lage Weide Werkt gelanceerd. Ook mooi is de uitbreiding naar een Brabant. In samenwerking met een lokale marketeer in Den Bosch is Uw Stad Werkt dit jaar ook uitgebreid naar een nieuw deel van het land. In dit jaar is men ook druk bezig met een 'inclusiviteitsmodule', die mensen met afstand tot de arbeidsmarkt sneller aan een baan zal helpen, doordat men wordt beoordeeld op competenties in plaats van cv. Doordat dit proces volledig anoniem is, zal ook discriminatie op de arbeidsmarkt worden tegengegaan. De planning is dat deze module in Q3 van 2021 wordt gelanceerd.

Maak kennis met het team

Met deze mensen helpen we bedrijven in verschillende steden aan betrokken, lokale werknemers.

"Trots om deel uit te maken van een maatschappelijk platform dat zoveel impact heeft op lokaal niveau. Of dit nu gaat om werkgelegenheid, vrijwilligerswerk of stageplaatsen: ons platform is er voor en door de inwoners."
"De maatschappelijke bijdrage die we als platform leveren in meerdere steden, maakt dat ik elke keer met plezier naar mijn werk ga. Ik gun iedereen een leuke baan dichtbij huis!'
"Binnen Uw Stad Werkt is er veel contact met verschillende initiatiefnemers, dit samen met de maatschappelijke pijlers maakt het werkt erg leuk, belangrijk en afwisselend. Hierdoor ga ik elke dag met plezier naar mijn werk."